Má práce

Rada MČ

Jedná se o orgán ve stejném postavení vůči zastupitelstvu jako na úrovni města. Pravomocí je ve srovnání s celoměstskou úrovní daleko méně, vůči orgánům města mají stanoviska orgánů městských částí pouze doporučující charakter. Na jednání je samozřejmě daleko větší prostor pro řešení místních témat, dominantní je třeba problematika bytová, neboť téměř všechny městské bytové domy jsou svěřeny do správy městským částem. Rada je volena zastupitelstvem z jeho členů, volí členy komisí, schvaluje investiční akce, nájemní smlouvy atd. Rada městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora je složená ze sedmi členů - starosty, dvou místostarostů a čtyř radních. Jedním z místostarostů jsem i já. V kompetenci mám oblast sociální péče, zdravotnictví, kultury, informatiku a redakci zpravodaje ŘEČ.