Má práce

Zastupitelstvo MČ

Brno je statutární město, což lze jednoduše poznat už z toho, že v jeho čele stojí primátor, nikoliv starosta. Statutární město se dále dělí na další samosprávné části, na které jsou přeneseny některé pravomoci obce. Dokument, kterým se dělba pravomocí určuje, se nazývá Statut, proto ono označení "statutární" město. Brno je tedy ve smyslu zákona obcí, vlastní majetek a má svou právní subjektivitu, městské části nejsou samostatnými obcemi. Majetek, kterým disponují, je jim svěřen, ale je vždy vlastněn městem Brnem.

Statutární město Brno bylo popřevratovým nadšením počátku 90. let minulého století rozděleno na 29 městských částí se značnými rozdíly v charakteru a velikosti. Takové množství městských částí s vlastními zastupitelstvy, radami a starosty se jeví na město s 380.000 obyvateli jako velký luxus. Cesty zpět však není, je třeba soustředit se na pozitiva, která toto členění přináší. Městské části disponují vlastním rozpočtem, který schvaluje zastupitelstvo.

Vedle příjmů z vlastní činnosti je hlavním zdrojem neúčelová dotace z rozpočtu města Brna. Zákon umožňuje v případě statutárních měst kandidovat zároveň do městského i místního zastupitelstva. Podmínkou je samozřejmě trvalý pobyt v příslušné městské části. Já jsem členem Zastupitelstva městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, které má 23 členů.