Má práce

MěVV

Městský výkonný výbor řídí městskou organizaci ČSSD Brno-město, která je se svými cca 1 000 členy jedna z největších v ČR. Zastřešuje místní organizace na území města Brna a má 25 členů. Z jeho řad je zvoleno i devítičlenné předsednictvo. Od listopadu 2015 mám tu čest být předsedou této městské organizace. Zasedání výboru je dle potřeby, zpravidla však jednou za měsíc až dva. Web je na adrese www.cssdbrno.cz, facebooková stránka nese název ČSSD Brno-město.