Má práce

Místní organizace

Nejnižší organizační jednotkou v ČSSD je místní organizace. Když jsem v roce 1995 vstoupil do sociální demokracie, občas někomu vyklouzlo z úst označení "základní organizace". Většinou to u těchto starých harcovníků prozrazovalo minulost v KSČ, ROH či někde u zahrádkářů. Za tu dobu se členská základna natolik obměnila a omladila, že jsem už dlouho takovou nepřesnost u nikoho nezaslechl. Místní organizace jsou zakládány na základě územního principu, v Brně tedy v souladu s územím městských částí. Podmínkou členství v MO je trvalý pobyt zájemce v městské části, kde organizace působí. Výjimku může udělit pouze nadřízený orgán za splnění dalších podmínek. Je to důležité ustanovení stanov, které velmi komplikuje pokusy o přeskupování členské základny a nakupování "černých duší" za účelem mocenských převratů a hrátek. Strany, jejichž stanovy jsou v tomto smyslu benevolentnější, mají v pravidelných cyklech velké vnitřní problémy.

Já jsem členem výboru MO Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, kterou jsem v roce 1999 spoluzakládal. Se svými více jak 70 členy patříme v Brně ke středně velkým organizacím.