Co se právě děje

Stanovisko ke zrušení členství Jakuba Patočky v ČSSD

Delegáti městské konference 11.11.2017 po řádné rozpravě rozhodli o zrušení členství Jakuba Patočky v poměru 101 delegátů PRO a 13 delegátů PROTI.

Jakub Patočka nebyl potrestán za odlišný názor na polohu brněnského nádraží, ani za své politické názory, o nichž toho ostatně mnoho nevíme, protože nepatřil mezi příliš aktivní členy ČSSD. 

Delegáti konference na základě písemného stanoviska městské kontrolní komise rozhodli o zrušení členství kvůli jeho aktivitám spojeným s pořádáním referenda o poloze Železničního uzlu Brno, které byly v rozporu s programem, usneseními vyšších stranických orgánů a předvolební kampaní ČSSD v roce 2014 a 2016.

Jakub Patočka byl doporučeným dopisem pozván na zasedání městské kontrolní komise, dopis si nevyzvedl a z pošty byl vrácen po uplynutí úložní doby.

Jakub Patočka byl doporučeným dopisem pozván na zasedání městského výkonného výboru a městské konference, dopis si nevyzvedl a z pošty byl vrácen po uplynutí úložní doby.