Co se právě děje

Projekt Družstevní bydlení

Přes 700 lidí projevilo zájem o družstevní bydlení v Brně a podalo na radnici přihlášku. Město s lidmi založí družstvo, které si vezme hypotéku na stavbu domu s byty na městském pozemku. Po jejím splacení město z družstva vystoupí a byty zůstanou lidem.

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 04. 09. 2018 schválila Koncepci družstevního bydlení pro mladé. Bytový odbor MMB vyhlásil nabídkové řízení, přihláška do uvedeného projektu byla zpřístupněna ode dne 01. 10. 2018 do 31. 12. 2018. 

Následný postup Bytového odboru MMB v rámci projektu bude takový, že v II. pololetí r. 2019 proběhne administrace přihlášených žadatelů v rámci projektu (dorazilo 713 přihlášek), současně bude seznam zrevidován o žadatele, kteří již z prvopočátku nesplňují kritéria v rámci programu a bude sestaven pořadník žadatelů. Žadatelé budou informování, že vstoupili do projektu Družstevního bydlení pro mladé, současně v tomto vyrozumění budou informováni o záměrech výstavby s předpokládanými termíny realizace.

Závěrem lze konstatovat, že do projektu Družstevního bydlení pro mladé se jako majoritní skupina přihlásila skupina lidí věkem pod 30 let, bez dětí, s požadavkem na větší, nejčastěji třípokojový byt. Taktéž lze usoudit, že tato skupina je již finančně připravena nést břímě dražšího bytu, který ale bude vhodný pro založení rodiny.

 

S družstevním bydlením se počítá zatím ve třech lokalitách: Černovice „Na Kaménkách“,   Nový Lískovec „Kamenný vrch II.“ a Starý Lískovec „U Penzionu“