Co se právě děje

Plán mobility zklamal

Plán mobility na veřejném projednání zklamal snad všechny uživatele dopravy ve městě. Diskuse nad návrhovou částí Plánu mobility ukázala disharmonii celého konceptu, se kterým nemohou být spokojení jak zastánci automobilové dopravy, tak ani lidé toužící po cyklistické a pěší dopravě ve městě.

Předkladatelé totiž prezentovali projekt, který neodpovídá nejenom současné realitě, ale neodpovídá ani realitě, která se blíží. Dobře to ilustroval jeden z předkladatelů, který hned v úvodu konstatoval: automobilů bude ve městě přibývat, ale my máme předepsánu vizi, že jejich podíl klesne.

Plán mobility ukázal, jak bezzubá je brněnská koalice v investiční politice města. Nejenom, že nebyla od roku 2014 zahájena žádná větší rekonstrukce brněnské ulice. Čestnou výjimkou byla snad jen rekonstrukce Minské, připravená ještě v minulém volebním období. Nebyla zahájena dokonce ani výstavba žádné cyklostezky umožňující bezpečnou dopravu na kole. Jsme svědky toho, že studie střídá studii, milionové částky jsou z veřejných prostředků „projídány“ v provozní části rozpočtu na místo realizace důležitých investic. Na svoji opravu totiž už léta čekají ulice jakou jsou Údolní, Benešova, Veveří, Štefánikova atd. Ve výstavbě velkého městského okruhu se také nepokračuje, přitom jako páteř základního komunikačního systému je pro stabilizaci dopravy klíčový. Pamatuji si to snad jenom já, že nové vedení města krátce po volbách v roce 2014 odvážně hovořilo o tom, že úsek VMO Žabovřeská se do roka začne stavět? Zatím se jenom vychlubili tím, že zvýšením výkupové ceny o 1,8 mil. korun vyjednali výkup několika málo zbývajících pozemků. Ale stavět se stejně jen tak nezačne. Pokud nedobudujeme městskou dopravní infrastrukturu, Plán mobility bude jen takovou sci-fi či památníčkem plným snažných přání.

Pokud se začtete do tohoto obsáhlého dokumentu, jen těžko tam naleznete teze o tom, že pro většinu obyvatel města je automobil nutností vycházející z jejich zaměstnání a rodinné situace, a nikoliv rozmar ničitele životního prostředí. Napětí mezi povětšinou mladými zastánci města bez aut a realisty bylo při veřejném projednání velmi cítit. Místo toho, aby Plán udržitelné mobility Brňany spojoval, tak je od samého začátku rozděluje. Jeho vize by přitom měly co možná nejvíce splnit přání těch, kteří se po městě jakkoliv dopravují. Jako cyklista bych si přál, abych se na bezpečné cyklostezce mohl spolu s rodinou bezpečně pohybovat, jako řidič automobilu, aby město bylo co možná nejvíce průjezdné a nově se opravovaly komunikace, jako pasažér MHD, aby spoje jezdily všude tam, kam potřebuji atd. Navržený Plán mobility bohužel nemůže nic takového poskytnout, protože je už na počátku znehodnocen nerealistickými vizemi, které byly pro zpracovatele plánu závazné.